Kontakt

Iva Jebálková 

Fitness Instruktor - Aerobic Professional, akreditace MŠMT ČR 

Pokud s námi jedete na víkend s aerobikem či jinou pořádanou akci a chcete zaplatit pobyt složenkou, tak prosím použijte následující adresu: Iva Jebálková, Žel. pluku 1634, 530 02 Pardubice